Aktuální informace 7/16

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

1.9.2010Vrchní soud v Praze rozhodl svým Usnesením čj. 3Ko 10/2010-1381 o zamítnutí odvolání konkursního správce z jeho funkce pro jeho neplnění povinnosti zakládat listiny úpadce do Sbírky listin Obchodního rejstříku (Dokument)
21.1.2009SKP obdržel od FÚ pro Prahu 7 přípis č.j. 2478/09/007914108512 ze dne 12.1. 2009 o přiznání nároku na úrok za období od 27.7.2006 do 22.12. 2008 v celkové výši 21.453,- Kč z vratitelného přeplatku na dani z přidané hodnoty v částce 313.908,- Kč.
9.1.2009SKP obdržel od FÚ pro Prahu 7 přípis č.j. 123771/08/007914108512 ze dne 18.12. 2008 o přiznání nároku na úrok za období od 24.6.2006 do 2.12. 2008 v celkové výši 8.201,- Kč z vratitelného přeplatku na dani z přidané hodnoty v částce 121.153,- Kč.
6.1.2009SKP obdržel od Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu ROZHODNUTÍ č.j. 18819/08-1500-105418 ze dne 12.12. 2008, kterým se odvolání daňového subjektu TESLAMP Holešovice a.s. proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku na dani z přidané hodnoty v celkové výši 2.905.290,- Kč vydaném FÚ pro Prahu 7 dne 11.4. 2008 zamítá.
Správce zpracovává žalobu.
5.12.2008SKP obdržel Rozsudek č.j. 13 Cmo 430/2007 – 98 Vrchního soudu v Praze jako soudu odvolacího v právní věci žalobce: Stanislav Maršál o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. června 2006 č.j. 37 Cm 108/2004 – 63, kterým se rozsudek potvrzuje. Rozsudkem č.j. 37 Cm 108/200 – 63 se žaloba, kterou se žalobce domáhal, aby soud určil, že má za žalovaným pohledávku ve výši 112.635.291,26 Kč s 14% úrokem z prodlení od 1.1.1992 do 16.7.2002, zamítá.
Rozsudek nabyl PM 18.8. 2008.
5.12.2008SKP obdržel od Krajského soudu v Praze v konkursní věci úpadce FIRST MADR s.r.o. se sídlem Dobříš Usnesení č.j. 38K 41/2004 – 413, kterým se konkurs zrušuje po splnění rozvrhového usnesení.
4.11.2008SKP obdržel Rozsudek OS pro Prahu 1 v právní věci č.j. 12 C 28/2007 žalobce: Komerční pojišťovna, a.s. se sídlem Praha 8 o určení pravosti pohledávky ve výši 51.468.199,- Kč s příslušenstvím, kterým se žalobní návrh zamítá. Rozsudek nabyl PM 28.6. 2008.
4.11.2008SKP obdržel od OS pro Prahu 1 v právní věci č.j. 12 C 28/2007, žalobce: Komerční pojišťovna, a.s. o určení pravosti pohledávky ve výši 51.468.199,- Kč s příslušenstvím, rozsudek, kterým se žalobní návrh zamítá. Rozsudek nabyl PM dne 28.6. 2008.
24.10.2008SKP obdržel od KS v Brně Usnesení č.j. 11 Cm 1522/92-30 ze dne 20.10. 2008 ve věci žalovaný: DOLONES, spol. s r.o., Brno, kterým žalobce vyzývá ke sdělení čísla bankovního účtu k vrácení soudního poplatku.
SKP obratem soudu sdělil číslo bankovního účtu.
14.10.2008SKP obdržel od KS v Brně Usnesení č.j. 43 Cm 621/99-33 ze dne 2.10. 2008 ve věci žalovaný: Brněnský večerník, a.s. v likvidaci, Brno o zaplacení částky 609,- Kč s přísl. a č.j. 43 Cm 609/99-36 ze dne 2.10. 2008 ve věci žalovaný: Brněnský večerník, a.s. v likvidaci, Brno o zaplacení částky 1.336,- Kč s přísl., kterým žalobce vyzývá ke sdělení čísla bankovního účtu k vrácení soudního poplatku.
SKP obratem soudu sdělil číslo bankovního účtu.
14.10.2008SKP obdržel od KS v Brně Usnesení č.j. 43 Cm 482/99-33 ze dne 30.9. 2008 ve věci žalovaný: Zetor, a.s., Brno o zaplacení částky 1.936,70 Kč s přísl., kterým žalobce vyzývá ke sdělení čísla bankovního účtu k vrácení soudního poplatku.
SKP obratem soudu sdělil číslo bankovního účtu.
14.10.2008SKP obdržel od KS v Ústí nad Labem Usnesení č.j. 24 Cm 951/1992-34 ze dne 29.9. 2008 ve věci žalovaný: ARNET Roudnice nad Labem s.r.o., v likvidaci, o zaplacení částky 19.566,- Kč s příslušenstvím, kterým žádá žalobce, aby ve lhůtě sdělil soudu, zda trvá na návrhu ze dne 11.12. 1991.
SKP soudu zaslal přípis, kterým žalobní návrh bere v celém rozsahu zpět v souladu s § 96 o.s.ř. a navrhuje zastavení řízení ve věci.
10.10.2008SKP obdržel od Městského soudu v Praze Usnesení č.j. 99 K 19/200-62 ze dne 6. října 2008, kterým soud připouští změnu účastníka řízení v osobě konkursního věřitele s tím, že na místo dosavadního účastníka (KV): Ministerstvo financí ČR vstupuje do řízení v rozsahu postoupené pohledávky Kč 771.296.359,31 jako účastník řízení (KV): HV Properties, spol. s r.o., Brno.
9.9.2008SKP obdržel od Finančního úřadu pro Prahu 7 sdělení č.j. 95466/08/00791/8512 ze dne 2.9. 2008, kterým přiznává daňovému subjektu TESLAMP Holešovice a.s. nárok na úrok za období od 26.10. 2006 do 29.7. 2008 z vratitelného přeplatku na dani z přidané hodnoty v částce Kč 62.337,- ve výši Kč 3.103,-.
9.9.2008SKP obdržel od KS v Brně Usnesení č.j. 43 Cm 484/99-25 ze dne 18.8. 2008 ve věci žalovaný: Elektromontážní závod Odehnal spol. s r.o. o zaplacení částky 31.726,40 Kč s příslušenstvím, kterým se řízení zastavuje.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

173430