TESLAMP Holešovice a.s.

Tyto stránky byly vytvořeny za účelem informační podpory realizace účelu konkursní správy majetku společnosti TESLAMP Holešovice a.s. a jsou vytvářeny za přímé spolupráce a kontroly správce konkursní podstaty.

Na těchto stránkách by se návštěvník měl dozvědět podstatné informace o majetku, který tvoří konkursní podstatu a který bude zpeněžen. V případě zájmu může návštěvník získat konkrétní informace o tom, jakým způsobem se může ucházet o koupi kterékoliv majetkové hodnoty z konkursní podstaty.

Aktualizace těchto stránek bude prováděna v závislosti na vývoji konkursní správy a postupu zpeněžování.

Na těchto stránkách jsou rovněž obsaženy základní informace pro konkursní věřitele, které slouží k jejich přímé informovanosti o podstatných skutečnostech, které mohou být přínosem pro jejich lepší orientaci v aktuálním vývoji konkursní správy. Tyto informace nenahrazují údaje zveřejňované v Obchodním věstníku.

239057