Kontaktní informace

Najdete nás na adrese Přístavní 26, 170 00 Praha 7 – Holešovice, která je zároveň adresou pro doručování.

Správce konkursní podstaty

správce konkursní podstaty: tel. 220875449, e-mail: pavel.klan@seznam.cz

Kontakty

TESLAMP Holešovice a.s.
sekretariát správce konkursní podstaty: telefon 220875449, e-mail: markovaa@vs.cz

239051