Aktuální informace 3/15

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

29.5.2014SKP obdržel od stavebního úřadu Uřadu městyse Vranov nad Dyjí VÝZVU sp.zn. SÚ-90/14-CP, č.j. VRAND 819/2014 ze dne 22.5. 2014 k účasti na kontrolní prohlídce na stavbě „Objekt bývalého provozu Tesly č.p. 91 na pozemku st.p. 17/1 v katastrálním území Vranov nad Dyjí dne 3.6. 2014 na místě stavby.

SKP průběžně vyřizuje kromě stálé administrativy i žádosti Správy sociálního zabezpeční a bývalých zaměstnanců úpadce na dohledání dokladů o jejich zaměstnání a zpracování potvrzení o době, kterou u úpadce pracovali a potvrzení o výdělku ve spolupráci se spisovou a archivační službou.
duben 2014SKP zpracovává podkladové dokumentace k soudním sporům, týkajících se majetku spadajícího do konkursní podstaty.
březen 2014Proběhla kontrola nemovitostí úpadce ve Vranově nad Dyjí a Lenešicích, dokumentace aktuálního stavu.
31.3.2014SKP obdržel od Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Praha 1 sdělení ve věci odvolání proti Rozhodnutí o přeplatku č.j. 875825/14/2007-24400-104263 ze dne 14.2. 2014. Podanému odvolání se v plném rozsahu vyhovuje a rozhodnutí o přeplatku ze dne 14. 2. 2014 se ruší.
6. únor - 25. březen 2014SKP zpracoval rozsáhlou podkladovou dokumentaci pro soudní řízení proti Komerční pojišťovně, a.s
11.10.2013SKP obdržel Usnesení Krajského soudu v Brně č.j.: 26 K 115/95-661 ve věci úpadce: TOBRO, spol. s r.o. – v likvidaci se sídlem Brno, Sýpka 3, IČ: 00350982 o rozvrhu výtěžku zpeněžení podstaty.
Úpadce bude uspokojen částkou ve výši 1.749,79 Kč.

SKP průběžně vyřizuje kromě stálé administrativy i žádosti Správy sociálního zabezpeční a bývalých zaměstnanců úpadce na dohledání dokladů o jejich zaměstnání a zpracování potvrzení o době, kterou u úpadce pracovali a potvrzení o výdělku ve spolupráci se spisovou a archivační službou.
27.9.2013Asistent správce konkursní podstaty provedl pravidelnou kontrolu výrobního areálu v Lenešicích. Obhlídkou nemovitostí zjistil, že doposud nebyla zjednána náprava ve smyslu rozhodnutí Městského úřadu Louny, odboru stavebního úřadu a životního prostředí.
3.9.2013SKP obdržel Rozhodnutí Městského úřadu v Lounech, týkající se průmyslového objektu v Lenešicích, kterým bylo uloženo JUDr. Nyplovi, SKP společnosti TES PRAHA a.s. odstranit havarijní stav na objektu.
15.7.2013SKP obdržel ROZHODNUTÍ Státního pozemkového úřadu, Ústí nad Orlicí ze dne 27.6. 2013, zn.: SPU 269374/2013, sp.zn.: IRP5176/2013-544203 ve věci restituce nemovitostí pozemky pč 1840/1, 1841/3 a 2199/1 v k.ú. Králiky, manželé Jindřich a Hilda Fajtovi, kterým jim sděluje, že nejsou vlastníky uvedených pozemků protože nejsou oprávněnými osobami.
4. - 18. července 2013Na objektu ubytovny – Přístavní 26 proběhla plánovaná výměna topného media a nové přípojky.
2. - 13. července 2013Věřitelský výbor odsouhlasil cenový rozpočet na odstranění havarijního stavu a zabezpečení střechy před dalším poškozením nebo zcizením jejích částí. Odborná firma provedla demontáž zbývající části střešního pláště a montáž nového střešního pláště.
27.6.2013SKP se prostřednictvím svého zaměstnance účastnil jednání na obecním úřadě v Lenešicích, které nařídil Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu a životního prostředí. Předmětem jednání bylo odstranění havarijního stavu na budově na st. p. 226/2.
25.6.2013SKP obdržel od Obvodního soudu v Praze 7 USNESENÍ j.č. 23 E 517/2011-21 ze dne 29. května 2013 ve věci oprávněné: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Brno proti povinné: TESLAMP Holešovice a.s. pro 2.815.489,- Kč, kterým výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinné zcela zastavuje.
4.6.2013Výše uvedeného dne bylo na budově úpadce zjištěno zatékání střešním pláštěm do budovy. Následnou kontrolou střechy bylo zjištěno, že došlo k poničení měděné střechy a odcizení částí měděné střešní krytiny neznámým pachatelem. Tato skutečnost byla neprodleně oznámena na Policii ČR. Poškození střešního pláště bylo odbornou firmou posouzeno jako havarijní a bylo provedeno provizorní zakrytí poškozených částí střechy.

SKP průběžně vyřizuje kromě stálé administrativy i žádosti Správy sociálního zabezpeční a bývalých zaměstnanců úpadce na dohledání dokladů o jejich zaměstnání a zpracování potvrzení o době, kterou u úpadce pracovali a potvrzení o výdělku ve spolupráci se spisovou a archivační službou.
28.5.2013Na objektu Přístavní probíhá příprava na výměnu vytápěcího media, která bude zahájena v prvním týdnu měsíce června.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

154387