Aktuální informace 12/15

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

1.6.2007SKP obdržel od SKP úpadce TES Praha a.s. aktualizovaný soupis konkursní podstaty úpadce TES Praha a.s. k datu 18. 5. 2007. Byla provedena kontrola soupisu.
31.5.2007Protokolárně proběhlo předání ubytovny Hostel Přístavní v Praze 7 od stávajícího nájemce společnosti FONS s.r.o.
31.5.2007Proběhla úspěšně dobrovolná dražba areálu v Ústí nad Labem, Severní Terasa.
28.5.2007SKP obdržel od FÚ pro Prahu 7 Rozhodnutí o přeplatku (č.j. 63979/07/007914/8836) – přeplatek Kč 75.146,- se převádí se dni 26.4. 2007 na úhradu nedoplatku daně z příjmu právnických osob.
SKP podal reklamaci proti postupu správce daně.
21.5.2007SKP obdržel Rozhodnutí FÚ pro Prahu 7 o reklamaci o vrácení přeplatku DPH ve výši 62.667,- Kč (č.j. 62719/07/00791/8836) – reklamace se zamítá.
17.5.2007SKP obdržel od Krajského soudu v Hradci Králové Usnesení 42 D 194/98 – 947 ze dne ve věci úpadce, kterým se konkurs zrušuje po splnění rozvahového usnesení.
9.5.2007SKP obdržel Rozhodnutí FÚ pro Prahu 7 o reklamaci o vrácení přeplatku DPH ve výši 110.041,- Kč (č.j. 58926/07/007914/8836) – reklamace se zamítá
26.4.2007SKP obdržel od FÚ pro Prahu 7 Rozhodnutí o přeplatku (č.j. 53918/07/007914/8836) – přeplatek Kč 62.667,- se převádí ke dni 27.3. 2007 na úhradu nedoplatku daně z příjmu právnických osob.
SKP podal reklamaci proti postupu správce daně.
20.4.2007SKP obdržel Usnesení od Městského soudu v Praze ve věci č.j. 93 K 62/95 úpadce: Pražské pozemní stavby spol. s r.o. v likvidaci, Voctářova 3, Praha 8, kterým se konkurs zrušuje z důvodu, že majetek podstaty nepostačuje k úhradě nákladů konkursu.
20.4.2007SKP obdržel Usnesení od KS České Budějovice ve věci č.j. 12 K 2/98 úpadce: LADA a.s. Soběslav, kterým se konkurs zrušuje.
19.4.2007SKP obdržel Rozhodnutí FÚ pro Prahu 7 o reklamaci o vrácení přeplatku DPH ve výši 430.186,- Kč (č.j. 50805/07/007914/8836) – reklamace se zamítá.
17.4.2007SKP obdržel od Městského soudu v Praze výzvu k doložení odsouhlasení veškerých dosavadních výdajů konkursu věřitelským orgánem.
17.4.2007SKP obdržel od Obvodního soudu pro Prahu 10 ve věci č.j. 34 C 298/2006 žalobce: Zdeněk Stehno, Pardubice proti žalovanému: Ing. Miloš Bartoš, Mgr. Pavel Klán, JUDr. Miroslav Nypl o vyslovení neplatnosti dražby PŘEDVOLÁNÍ k jednání dne 23.5. 2007.
3.4.2007SKP obdržel od FÚ pro Prahu 7 Rozhodnutí o přeplatku (č.j. 35549/07/007914/8836) – přeplatek Kč 110.041,- se převádí ke dni 27.2. 2007 na úhradu nedoplatku daně z příjmu právnických osob.
SKP podal reklamaci proti postupu správce daně.
29.3.2007SKP obdržel ve věci konkursního řízení č.j. 38 K 41/2004 úpadce FIRST MADR s.r.o., Dobříš výplatu výtěžku částečného rozvrhu ve výši 3,344.173,80 Kč.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

154378