Vývoj ve sporu s Českou spořitelnou a.s. (o 1.222 mil. Kč s přísl.) – aktualizace k 22.3.2012

Česká spořitelna a.s. podala proti části Rozsudku Vrchního soudu v Praze dovolání. Dovolání se týkalo úhrad provedených ve prospěch České spořitelny a.s. na splácení Privatizačního úvěru.

V ostatním nároku byla věc výše uvedeným Rozsudkem vrácena k dalšímu projednávání před Městský soud v Praze. Soud I. stupně doposud neučinil žádný procesní úkon, z čehož je zřejmé, že čekal na rozhodnutí dovolacího soudu. Tento již rozsudkem rozhodl. Očekává se nařízení jednání ve věci.

Rozsudkem NS ČR ze dne 20.9.2011, který byl doručen dne 3.11.2011 bylo o dovolání rozhodnuto tak, že se rozsudek Městského soudu v Praze a potvrzující rozsudek Vrchního soudu v Praze, kterým bylo uloženo straně žalované zaplatit žalobci 523.849.103,87 Kč zrušují a věc se vrací Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

Dne 8.3.2012 proběhlo jednání ve věci, závěrem bylo jednání odročeno na 4.6.2012.

V Praze dne 22. března 2012

Zpracoval: Mgr. Pavel Klán

233618