Správce konkursní podstaty

Konkursní kancelář správce konkursní podstaty se nachází na adrese Praha 7 – Holešovice, U průhonu 40 (vedle budovy Komerční banky), tel. 266 710 626, fax 266 710 627, pavel.klan@seznam.cz

Mapa s umístěním kanceláře SKP

172398