Aktuální informace 6/15

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

duben - květen 2012SKP průběžně vyřizoval kromě stálé administrativy i žádosti bývalých zaměstnanců úpadce TESLAMP Holešovice a.s. na dohledání dokladů o jejich zaměstnání u úpadce a zpracování potvrzení o době, kterou zaměstnanci u zaměstnavatele pracovali.
duben 2012SKP zajistil zpracování nových revizí na budově úpadce v Přístavní ulici č. 26, které byly předloženy hasičskému sboru hl. města Prahy.
29.3.2012Asistent SKP provedl kontrolu stavu budov v  bývalém areálu úpadce v Lenešicích a pořízení fotodokumentace.
9.3.2012Asistent SKP provedl faktickou kontrolu budov nacházejících se v bývalém areálu úpadce ve Vranově nad Dyjí.
březen 2012SKP zajistil dle požadavků hasičského sboru hl. města Prahy provedení kontroly a oprav elektro instalací, hromosvodů a dalších technických zařízení dle požadavků předpisů o požární ochraně na budově úpadce v Přístavní ulici 26. Zároveň byly zpracovány nové revize, které budou předloženy hasičskému sboru hl. města Prahy.
10.2.2012Asistent SKP proved faktickou kontrolu pozemku nacházejícího se v kat. území Bystrc, který je zapsán do konkursní podstaty.
9.2.2012Za účasti zástupce hasičského sboru hl. města Prahy byla provedena kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požárních ochraně – zejména elektro, hromosvodů a dalších technických zařízení na budově úpadce – Hostelu v Přístavní 26, Praha 7. Při kontrole byl úpadce vyzván k odstranění drobných nedostatků.
12.1.2012Asistent SKP vedl osobní jednání v bývalém areálu úpadce v Lenešicích s novým majitelem pozemků, na kterých stojí stavby patřící do konkursní podstaty.
Předmětem jednání bylo vyjasnění si vlastnických práv ke stavbám a pozemkům v předmětném areálu a kontrola faktického stavu budov.
leden - březen 2012SKP průběžně vyřizoval žádosti bývalých zaměstnanců úpadce TESLAMP Holešovice a.s. na dohledání dokladů o jejich zaměstnání u úpadce a zpracování potvrzení o době, kterou zaměstnanci u zaměstnavatele pracovali.
11.8.2011SKP založil do Sbírky listin Obchodního rejstříku úpadce účetní závěrky za roky 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009.
29.11.2010SKP založil do Sbírky listin Obchodního rejstříku úpadce účetní závěrky za roky 2002, 2003 a 2004 (Dokument)
8.10.2010Městský soud v Praze svým Usnesením čj. 99K 19/2000-1451, výrok II. udělil konkursnímu správci pokyn, aby postupoval v souladu s právním názorem obsaženým v usnesení Vrchního soudu v Praze (Dokument)
1.9.2010Vrchní soud v Praze rozhodl svým Usnesením čj. 3Ko 10/2010-1381 o zamítnutí odvolání konkursního správce z jeho funkce pro jeho neplnění povinnosti zakládat listiny úpadce do Sbírky listin Obchodního rejstříku (Dokument)
21.1.2009SKP obdržel od FÚ pro Prahu 7 přípis č.j. 2478/09/007914108512 ze dne 12.1. 2009 o přiznání nároku na úrok za období od 27.7.2006 do 22.12. 2008 v celkové výši 21.453,- Kč z vratitelného přeplatku na dani z přidané hodnoty v částce 313.908,- Kč.
9.1.2009SKP obdržel od FÚ pro Prahu 7 přípis č.j. 123771/08/007914108512 ze dne 18.12. 2008 o přiznání nároku na úrok za období od 24.6.2006 do 2.12. 2008 v celkové výši 8.201,- Kč z vratitelného přeplatku na dani z přidané hodnoty v částce 121.153,- Kč.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

154385